For Emil Raun har der været en naturlig udvikling mod at specialisere sig i pædagogisk arbejde med unge mellem primært 13 og 23. En stor del af det arbejde Emil Raun beskæftiger sig med målrettes mod unge med sociale, adfærdsmæssige og psykiske problemer.

På en af de af de institutioner, som Emil Raun har været tilknyttet, benyttes socialpædagogisk behandling som et redskab. Det tager afsæt i at opdragelse og uddannelse delvist er samfundsmæssigt betinget, og delvist har et socialt forberedende sigte, der tager afsæt i den enkeltes tilhørsmæssige forhold i samfundet.

For Emil Raun er et af de vigtigste punkter for den socialpædagogiske behandling at skabe trygge og forudsigelige rammer for de unge. Således vil de unge opleve en hverdag på deres institution uden store overraskelser, hvor de selv kan følge med i et fastlagt skema. Det er vigtigt, at fjerne elementet af uro, når man arbejder med socialpædagogisk behandling, og behandlingen tager derfor udgangspunkt i den unges ønsker afhængigt af relevans og realisme.

De forudsigelige rammer kan ses på en tavle på institutionen. Her fremgår det klart og tydeligt, hvilke aktiviteter, der kan forventes i løbet af ugen, og hvem der har hvilke vagter osv. Det er alfa og omega, at den unge kan finde ro i sindet, hvis behandlingen skal vise sig succesfuld, og de unge kan tage positive oplevelser med sig fremadrettet.

Det er Emil Rauns erfaring, at godt pædagogisk arbejde skaber resultater. De gode pædagogiske resultater kræver hertil, at man har dygtige pædagoger, der kan arbejde systematisk med de pædagogiske redskaber. Der skal således tages udgangspunkt i handlingsplan, så der er en klar retning for det socialpædagogiske arbejde, samt et tydeligt mål for hvad det pædagogiske arbejde skal udmunde i.