Som en del en del af de redskaber Emil Raun benytter i sit socialpædagogiske arbejde, finder man PAS. Det neurologiske redskab benyttes til udredning af den unges tilgang til opgaveløsning. Det er en forkortelse af Pædagogisk Analyse System.

Som redskab passer det godt ind i Emil Rauns arbejdsmetoder, idet der fokuseres på, hvad den unge kan, og i mindre grad på hvad den unge ikke kan. PAS kan for så vidt benyttes af alle faggrupper, og er derfor ikke kun et redskab, der benyttes af psykologer.

PAS kræver dog en grundig viden, og alle der benytter det i det deres daglige arbejde skal derfor have gennemgået et grundkursus. På en af de institutioner, hvor Emil Raun er tilknyttet, er to ansatte endvidere uddannet deciderede PAS konsulenter. Den normale procedure når en ny ung ankommer til institutionen er, at udfærdige en PAS vurdering af personen. Vurderingen skal ske så kort tid efter indflytningen som muligt, så man kan komme i gang med det socialpædagogiske arbejde efterfølgende. Denne pædagogiske vurdering er vigtig for at få udviklet de fremtidige handlingsplaner for den unge.

Emil Raun understreger, at det er vigtigt at udrede, hvorledes man vil arbejde med den unge allerede fra starten af. Ellers kan man sammenligne det med et skib, der styres uden søkort. Så ved man ikke, hvornår og hvordan man kommer i mål.

PAS er blot et af de mange redskaber Emil Raun har erfaring med i sin socialpædagogiske behandling, og han henviser til, at interesserede bl.a. kan læse mere om behandlingsredskaberne på de enkelte institutioners hjemmesider. Som udgangspunkt er redskabet godt at tage udgangspunkt i, når man på et senere tidspunkt skal resultatdokumentere udviklingsplaner for fremtiden.