Ud over sit socialpædagogiske arbejde har Emil Raun også erfaringer med at yde familievejledning. Familievejledningen kan have forskellige bagvedliggende mål, og metoderne der tages i brug varierer ligeledes.

Et af beskæftigelsesområderne for Emil Raun er familier med hjemmeboende børn, hvor der er behov for helt konkret vejledning i at give den rette omsorg for barnets eller den unges udvikling.

Det kan også dreje sig om familier med børn, der er anbragt uden for hjemmet, hvor en eventuel hjemkomst skal forberedes.

Et tredje område handler proaktivt om at undgå at skulle have sit barn anbragt uden for hjemmet. Emil Raun yder også råd og vejledning i andre eksempler, men fælles for alle opgaver er at yde støtte og agerer som kontaktperson i indsatsområdet.

Den pædagogiske støtte varierer fra situation til situation og alt efter behov. Emil Rauns erfaring viser at målet med indsatsten således svinger efter, om den konkrete sag kræver større eller mindre grad af pædagogisk støtte i hjemmet.

Emil Raun har arbejdet med børn og unge som socialt udsatte igennem hele sit voksne liv, og han har benyttet mange forskellige redskaber til at skabe de bedst mulige resultater. Et af de tilstræbte mål er at få de unge inkluderet i deres nærmiljø, og skabe tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.