Igennem en af de organisationer som Emil Raun har været tilknyttet i sit professionelle arbejdsliv, bygges der videre på mentor-ordningen fra familierådgivningen. Mentors formål er at yde støtte til unge, og målgruppen er som udgangspunkt unge mennesker mellem 15 og 25 år. Heri opdeles de unge i to grupper. Henholdsvis 15 – 17 år og 18 – 25 år.

Det grundlæggende formål er, at yde støtte hvor borgerne mangler basal viden, og mentor kan således søge afklaring af sociale og faglige kompetencer. Hertil mener Emil Raun, at det er essentielt, at der skabes et godt match mellem mentor og mentee.

Typisk arbejder Emil Raun som mentor med unge, hvor indsatsen skal kunne bistå unge uden egentlige erhvervskompetencegivende uddannelser. Hertil arbejdes der ofte med unge som mangler forudsætninger for at gennemføre en uddannelse.

Emil Raun mener, at man bør yde sin støtte ved at inddrage alle relevante aktører.  Afhængigt af situationen er der en lang liste af redskaber til rådighed.

Igennem flere års arbejde med udsatte unge kender Emil Raun til mange af de tiltag og redskaber, som man kan benytte sig af for at fastholde dem i aktiviteter, tilbud og ansættelser.

Som mentor er målet, at tilbyde aktiviteter der er rettet mod beskæftigelse. Der arbejdes således målrettet mod at vedligeholde og udbygge den unges netværk og dermed undgå risikoen for isolation. Tillid og åbenhed er vigtigt for samarbejdet, og mentor skal være bevidst om sin rolle, for at han/hun kan tilbyde den rette støtte.

Ved at skabe struktur i hverdagen vil de unge kunne blive inspireret i den rigtige retning mod at følge en fornuftig handlingsplan.