Emil Raun har specialiseret sig i at udføre arbejdsanalyser af både mindre teams og afdelinger samt store organisationer som hjælp til beslutningstagere. Det er således formålet at skabe et kvantitativt/kvalitativt grundlag for optimering af både beslutningsprocesser og arbejdsgang, der ikke blot baserer sig på en mavefornemmelse. Dét at lede en afdeling uden en plan kan være det samme som at sejle et skib uden et søkort. Før eller siden vil man med garanti støde på grund.

Det ville komme bag på mange, hvis de vidste, hvor ofte man på både individ- og organisationsplan træffer beslutninger på baggrund af mavefornemmelser. Langt hen af vejen vil man tilmed overbevise sig selv om, at man har truffet den rigtige beslutning, og der skal ofte hårdføre beviser til, før man indser, at beslutningen måske ikke var så god som først antaget. Tidsperioden for denne erkendelse kan være omkostningsfuld, men den kan undgås, hvis man følger nogle simple principper.

Det er vigtigt at analyserne udarbejdes af folk, der både har praktisk erfaring med sagsbehandling på socialområdet samt ledelsesansvar. På denne måde sikres det, at tekniske detaljer og know-how fra sagsbehandling af borgeres kontanthjælp, sygedagpenge mv. ikke udelades i analyserne, samtidig med at der tages højde for de ledelsesmæssige udfordringer, som en udviklingsproces kan bringe. Når grundige analyser udarbejdes af folk med både praktisk og analytisk baggrund, vil man således have langt større chance for at få succes med både udarbejdelse og fuldføring af planlæggelsen, og det gælder for så vidt også uden for socialområdet.

Analyser tilpasses organisationens behov

For Emil Raun er det vigtigt, at alle undersøgelser kan tage udgangspunkt i og tilpasses den enkelte organisations udfordringer og målsætninger. Dette er grunden til at de analyser, som Emil Raun har udført for kunder, har baseret sig på alt lige fra gennemlæsning af sager, observationer af hverdagen og møder, gennemgang af arbejdsprocesser, interview med medarbejdere og ledelse eller kombinationer i forlængelse af organisationens ønsker.

Mange jobcentre laver selv deres analyser internt, men det har en lang række fordele, at lade eksterne konsulenter stå for dem. Ved at benytte sig af eksterne konsulenter sikrer man først og fremmest en objektiv analyse og rapportering, hvor resultater ikke er farvet af interne agendaer. Man sikrer derfor også, at der intet er fejet ind under gulvtæppet. Yderligere får man en afrapportering i et klart og tydeligt sprog, som ikke tager hensyn til personlige forhold til kollegaer eller chefer, hvilket gør det lettere for alle parter både at give og modtage kritik. Fokus bliver derved flyttet fra personlige relationer, og hvem der har begået fejl, til konkrete handlingsforslag, hvor man i fællesskab kan navigere skibet mod sikker havn.